Plastická chirurgie Vinohrady

Plastická chirurgie Vinohrady patří ke světoznámým a tradičním centrům plastické chirurgie. Již od svého založení je nositelem nejmodernějších technik a inovačních postupů i v oblasti léčby popálenin, rekonstrukční chirurgie, nápravy vrozených vad, neurovaskulární mikrochirurgie. Spojením s dalšími odděleními vzniklo na plastické chirurgii Vinohrady jedinečné centrum pro léčbu rozštěpových vad. Plastická chirurgie Vinohrady je moderní a komplexní centrum, o kterém zakladatel plastické chirurgie Vinohrady před mnoha lety snil.

Plastická chirurgie jako samostatný obor začínala na Vinohradech

Proslulost plastické chirurgie Vinohrady je neoddělitelně spojena se jménem zakladatele kliniky, profesora MUDr. F. Buriana. Samotná klinika vznikla v roce 1948 a patřila k lékařské fakultě Karlovy univerzity. Profesor Burian byl nejen skvělý chirurg a objevitel nových postupů při operacích a léčbě, ale také vynikající organizátor. Nelze mu také upřít přednostní zásluhy o uznání plastické chirurgie za samostatný obor. Obrovský podíl měl i na vývoji plastické chirurgie v tehdejším Československu. Burianovi následovníci rozšířili působnost kliniky o popáleninové oddělení, nápravu vrozených vad a mikrochirurgii.

Plastická chirurgie Vinohrady léčí i rozštěpové vady

Již zakladatel plastické chirurgie Vinohrady se věnoval léčbě obličejových rozštěpů. Na léčbě se podílí i jiní odborníci – např. pediatři, protetici, ortodontisté, foniatři, čelistní chirurgové a psychologové. Kromě samotného operačního centra slouží pacientům i poradna pro rozštěpy obličeje.

Plastická chirurgie Vinohrady pečuje i o malé pacienty

Plastická chirurgie Vinohrady má i dětské oddělení. Rodiče mají možnost dítě doprovázet, ale tato možnost je omezená počtem lůžek.